Klacht indienen

  • U kunt alleen tegen een incassobureau dat is aangesloten bij de NVI een klacht indienen en dan vervolgen.

  • Alleen klachten die gaan over een overtreding van statuten, het huishoudelijk reglement, de keurmerkcriteria of gedragscode van de NVI worden in behandeling genomen.
  • Alleen klachten die via onderstaand formulier worden ingediend worden in behandeling genomen.

  • Vermeld bij alle correspondentie het dossiernummer en de reeds gevoerde correspondentie (via upload)

  • Dien uw klacht uiterlijk 3 maanden ná de gebeurtenis in.
  • U ontvangt een bevestiging van uw klacht binnen 5 werkdagen.
  • Het incassobedrijf krijgt 15 werkdagen de tijd om met een passende reactie te komen.
  • Als een oplossing uitblijft heeft u de mogelijkheid om de Klachtencommissie in te schakelen. U dient hiervoor een depot van € 50 te storten.

Uw klacht

Uw contactgegevens