[rev_slider alias=”avada-seo-hero” /]

Wat is KIGID?

KIGID handelde klachten over NVI-incassobureaus af die het Incasso Keurmerk voeren. Dit keurmerk wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso Ondernemingen (NVI). KIGID handelt alleen nog voor 1 april 2024 ingediende klachten af.

Vanaf 1 april 2024 dienen klachten over NVI-leden te worden ingediend bij het Kifid, het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (kijk op www.kifid.nl voor meer informatie).

Klachtenprocedure

Vanaf 1 april 2024 kunt u géén klachten meer indienen bij ons. Voor klachten over NVI-leden dient u zich dan bij het Kifid te melden. Kijk op www.kifid.nl.

Keurmerkhouders

VANAF 1 APRIL 2024 KUNT U OVER DE NVI-LEDEN BIJ KIFID EEN KLACHT INDIENEN.
KIGID HANDELT ALLEEN NOG REEDS INGEDIENDE KLACHTEN AF.

EDR
Ultimoo Incasso

Veelgestelde vragen

VANAF 1 APRIL 2024 IS KIFID DE NIEUWE GESCHILLENREGELING VOOR DE NVI-LEDEN.
Bekijk hier de veelgestelde vragen over klachten over NVI-incassobureaus.

Het versturen van SMS-berichten door incassobureaus is geoorloofd. De wet zegt niet dat dit niet mag en ook in het Incasso Keurmerk staat niets aangegeven wat er op wijst dat dit niet zou mogen.

Met betrekking tot aanmaningen/communiceren via e-mail of andere moderne communicatiemiddelen geeft het bestuur van de NVI aan dat dit is toegestaan. De NVI kan/zal het communiceren via modernere manieren niet verbieden. Het is uiteraard aan het incassobedrijf om te beoordelen of men deze manieren wil gebruiken.

Nee. In de Wet op de Incassokosten (WIK) is geregeld dat een klant die niet heeft betaald één kosteloze herinnering moet krijgen waarna men vanaf de datum van ontvangst van deze herinnering 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Wordt er op tijd betaald, dan mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Betaalt de klant niet, dan zijn incassokosten zonder verdere aanmaning verschuldigd. Het minimumtarief is € 40,- dat eventueel verhoogd wordt met de BTW, als de schuldeiser niet BTW-plichtig is. Zie hieronder de staffel voor de juiste incassokosten bij consumentenzaken.

Bij consumentenzaken geldt de hiervoor genoemde WIK, daarin zijn de incassotarieven vastgelegd.

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,- (met een minimum van €40,-);
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,-;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,-;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,-;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

De incassokosten worden verhoogd met BTW wanneer de schuldeiser niet BTW-plichtig is.

De algemene verjaringstermijn in Nederland is 20 jaar. Voor sommige situaties geldt een kortere termijn. Rechtsvorderingen tot betaling van geldsommen verjaren bijvoorbeeld na vijf jaar, maar bij een ‘consumentenkoop’ geldt een nog kortere termijn, namelijk twee jaar. Verjaring ontstaat niet vanzelf, maar moet door de debiteur worden ingeroepen na afloop van de verjaringstermijn. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer bij de rechter kan afdwingen. Wel mag hij nog steeds om betaling vragen, omdat er een morele verplichting tot betaling overblijft, een natuurlijke verbintenis genoemd. Als de debiteur ondanks verjaring toch betaalt, dan heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij het niet terugvorderen. Door het versturen van een aanmaning/sommatie/ingebrekestelling wordt de verjaring gestopt. Dit wordt het stuiten van de verjaring genoemd. De verjaringstermijn gaat vanaf dat moment opnieuw lopen. Ook wordt er gestuit op de dag dat er gedagvaard wordt. Een schulderkenning door de debiteur leidt ook tot stuiting.

Indien u vraagt om inzage in de onderliggende stukken die de vordering staven, dienen deze aan u te worden verstrekt.

Nee. Ook bij het Kifid kunt u alleen een klacht indienen tegen de werkwijze en/of gedragingen van een NVI-lid. Met klachten over de kwaliteit of levering van het product dat u heeft gekocht kunt u ook niet bij hen terecht. Wij adviseren u om over dit soort zaken, liefst zo snel mogelijk, het betreffende bedrijf te benaderen. Blijft het geschil bestaan, dan is het oordeel van de civiele rechter nodig en kunt u zich het beste wenden tot bijvoorbeeld de Consumentenbond, een wetswinkel of een advocaat/jurist.

Met een opdrachtgever wordt het bedrijf of de organisatie bedoeld die een factuur heeft verstuurd en u dus een dienst of een product heeft geleverd. Maar dat kan natuurlijk ook een consument zijn aan wie u iets moet betalen. Ook dan wordt over opdrachtgever gesproken.

Met een schuldenaar wordt diegene bedoeld die een dienst of product heeft afgenomen van de opdrachtgever en nog niet heeft betaald. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld een niet betaalde geldlening. In de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening wordt over schuldenaar gesproken, maar vaak wordt ook het woord ‘debiteur’ gebruikt. Dat woord komt uit de financiële wereld, waar met ‘debiteuren en crediteuren’ wordt bedoeld ‘schuldenaren en schuldeisers’.

Het incassobureau ontvangt van de opdrachtgever (de schuldeiser) de openstaande vordering. Het gaat vaak om een niet betaalde factuur. Het incassobureau wordt in de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) ook wel incassodienstverlener genoemd. Het incassobureau zal het openstaande bedrag incasseren bij de schuldenaar (ook wel debiteur genoemd).

Dit wordt de minnelijke fase van het incasseren genoemd. Daarbij is het gebruikelijk dat er incassokosten in rekening worden gebracht. Als het u niet lukt om meteen te betalen, laat dit dan weten aan het incassobureau. U kunt bijna altijd een betalingsregeling afspreken. Daar moet de schuldeiser dan wel mee akkoord zijn. Zolang een dossiers ‘in de minnelijke fase’ zit, komen er geen hogere kosten bij. Die komen pas aan bod wanneer er tegen u wordt geprocedeerd en er een vonnis wordt gehaald bij de rechter.

Wel moet u rente betalen, waardoor het bedrag steeds iets hoger wordt. Dit is een vergoeding voor de schuldeiser omdat hij/zij lang(er) moet wachten op zijn geld.