Een klacht indienen

Belangrijke informatie, te lezen voordat u tot indiening van een klacht overgaat.

De klachtenprocedure van de NVI ziet toe op geschillen, die tussen een incassobureau en een debiteur of tussen een incassobureau en de opdrachtgever zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van één van de leden van de NVI. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding door het lid van de statuten, het huishoudelijk reglement of de Keurmerkcriteria/gedragscode van de NVI.

Aangezien in de praktijk blijkt dat klagers met regelmaat klachten indienen waarvan de Raad van Toezicht later oordeelt dat deze niet gegrond of niet-ontvankelijk zijn, wordt u nadrukkelijk op het volgende gewezen. Leest u dit goed door voordat u een klacht indient. Dit voorkomt wellicht teleurstellingen.

Via het op deze website te vinden klachtenformulier kunt u uw klacht indienen. Omschrijf de klacht kort en bondig en voeg alle documenten (factuur, aanmaningen etc.) bij het klachtenformulier. U kunt maximaal 5 documenten toevoegen. Wilt u meer documenten sturen doet u dat dan per separate e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw naam.  

Een klacht dient uiterlijk binnen drie maanden te worden ingediend nadat het “klachtenswaardige feit” zich heeft voorgedaan, althans nadat de klager op de hoogte is geraakt van het “klachtenswaardige feit”. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht bevestigt het KIGID de klager dat de klacht wordt doorgezonden aan aangeklaagde met het verzoek in onderling overleg met klager tot een oplossing en/of minnelijke regeling te komen.

Het KIGID zendt de klacht tevens binnen vijf werkdagen na dagtekening van de klacht aan de aangeklaagde met het verzoek binnen 15 werkdagen na dagtekening van dit schrijven met klager tot een oplossing en/of minnelijke regeling te komen. 

Indien partijen binnen de gestelde termijn van 15 werkdagen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen, staat het beide partijen vrij het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Raad van Toezicht/Geschillencommissie. De procedure hiervoor kunt u lezen in de Geschillenregeling NVI. Tevens te vinden op deze website.  

 

Contactgegevens
Kigid Secretariaat

Tel.: 085 - 047 1833
E-mail: klachten@kigid.nl
Klachtenformulier

Openingstijden

Ma : 9:00 t/m 17:00
Di : 9:00 t/m 17:00
Wo : 9:00 t/m 17:00
Do : 9:00 t/m 17:00
Vrij : 9:00 t/m 16:00